BEER SOMMELIER UTBILDNING I ETT NÖTSKAL

Sommelieren …
… var ursprungligen provsmakaren vid kungahuset och hade till uppgift att kontrollera kvaliteten på mat och dryck.

Det är han fortfarande idag. En konsult för gästen och gastronomen.

 

Öl sommelier ger information om ölproduktionsprocessen, rätt val av öl till den valda maträtten, förklarar de positiva hälsoeffekterna av måttlig ölkonsumtion och lär konsumenten i ölseminarier och provsmakningar att fokusera sina sinnen på den behagliga konsumtionen av öl. Han ansvarar också för kvaliteten på det serverade ölet och för den perfekta presentationen av ölet för gästen. Han skapar ölmenyn, ger kocken råd om ölrätter och organiserar ölköpet.

Genom aktiv ölmarknadsföring ökar han ölomsättningen.

Onlineundersökningen visar att konsumenter som har en högre produktkunskap, t.ex. eftersom de arbetar inom ölindustrin, tenderar att vara mer villiga att betala ett högre pris för produkten än än de som är outbildade: Ölproffs visar beredskapen att i genomsnitt spendera mer för en flaska öl.

master thesis survey

”Analys av olika försäljnings- och marknadsföringsstrategier på den tyska marknaden för hantverksöl och praktiska implikationer”.

Utbildningen …
… till öl sommelier (tyska: Biersommelier) är patentskyddad och unik i hela världen.

Bortsett från en bra omväxling av praktiska kurser om ölkunskap, består kursen även av hemuppgift och omfattande utbildningsdokument. Den engelskspråkiga utbildningen för Skandinavien sker första gången i Göteborg och bygger på tre principer.

  • högsta kvalitet
  • passion
  • unikhet

Utbildningen omfattar 75 undervisningsenheter. Kurserna delas upp i tre moduler, var och en hålls i tre på varandra följande heldagskurser (motsvarar 3×3 dagar för ett Diplom Biersommelier). En hög andel (30%) praktik träning fördjupar specialistkunskapen. Omfattande träningsmaterial finns tillgängligt för att stödja lärandet. Cirka 100 olika öl smakas på sensoriska träningskurser.

Kandidater som klarar av provet får ett certifikat och en pin med logotypen ”Diplom-Biersommelier” som ett synligt tecken på deras kvalifikation.

Kandidaterna inbjuds sedan att gå med i Association of Diplom-Biersommeliers, som nu har över 1000 medlemmar.


Vår utbildningsplan för Beer Somelier

Högklassiga internationella tränare

Träning plats, Göteborg