UDDANNELSE PÅ HØJST INTERNATIONAL NIVEAU

Doemens Akademien er partner af BrewCraft for ølsommelier uddannelsen i Skandinavien

Udvikling af bryggerier og bryggemestere i et avanceret skole- og teknikcenter:

Det er Doemens, grundlagt 1895 i München som første bryggeakademi.

Grundlæggeren af World Brewing Academy i sammenarbejde med Siebel Institute of Chicago, USA.

Siebel

Grundlæggeren Dr. Albert Doemens skrev i registret for det nystiftede First Munich Brewing Academy:

“En forståelse skulle rodfæstes hos eleverne – at praktisk viden, observation og skærpning af sanserne udgør den vesentlige basis for en succesfuld karriere som brygger.”

Med denne vision lagde Dr. Albert Doemens grunden for hvad Doemens er idag, et ledende lys i den internationale bryggeri-, drikkevare- og livsmedelindustri.

Doemens milepæl i de sidste årtier

1965 Etablering af Doemens School ideel organisation

1980 Idriftsættelse af 5 hl pilotbryggeri og pakningsanlæg for uddannelse og forskning

1982 Det første uddannelsesprogram som process manager i drikkevarensindustrien

1989 Det første uddannelsesprogram som process manager i Livsmedelidustrien

1992 Landsdækkende akkreditering som en teknisk akademi

1993 Det første uddannelsesprogram som kommerciel manager i drikkevarensindustrien

2000 Grundlæggning af World Brewing Academy i sammenarbejde med Siebel Institute of Chicago, USA

2003 Start af Internet-distansuddannelsesprogrammet (webbaseret uddannelse i bryggningsteknik)

2004 Det første uddannelsesprogram som ølsommelier

2009 Idriftsættelse af pilotudstyr for aftapning af PET-flasker og udlevering af drikkevarer

2012 Grundlæggning af Food and Beverage Development Center

Siden 1965 har mere end 2000 kandidater fået en uddannelse fra Doemens og er nu ansat i ansvarlige positioner i brygge- och drikkevareindustien i mere end 80 lande hele verden rundt.


BrewCraft – Beer Sommelier Academy Scandinavia

Association of Beer Sommeliers

The Institute of Masters of Beer