THE INSTITUTE OF MASTERS OF BEER

Toppkursen för öl-sommeliers, ölexperter och alla som vill bli en!

Utbildningen som öl sommelier startades av Doemens 2004 och har blivit mycket framgångsrikt redan från början. Den har utökats internationellt under senare år. Under tiden finns kurser på 8 olika språk (tyska, engelska, nederländska, portugisiska, italienska, spanska, japanska, koreanska) och på fyra kontinenter. Mer än 5 000 kandidater bär redan den eftertraktade silverpinnen, med vilken de känns igen på hela världen som certifierade öl-sommeliers.

Under tiden har efterfrågan om möjligheter till vidareutbildning och fördjupning i specialområden blivit högre och högre bland de utbildade öl-sommelierna. För att uppfylla denna önskan grundade Doemens ”Institute of Masters of Beer (IMB)”, där ett professionellt utbildningsprogram utvecklades som initialt lanserades i tyskspråkiga länder men i framtiden också kommer att erbjudas över hela världen på olika språk.

Det nya träningsprogrammet lämnar olika möjligheter öppna för alla som är intresserade av öl. De kan antingen delta i enskilda seminarier vid olika träningscenter, om så önskas, eller våga delta i den ”kompletta utbildningen”, som innehåller ett mångfacetterat vidareutbildningsprogram.


Vår utbildningsplan för Beer Somelier

Högklassiga internationella tränare

Träning plats, Göteborg