BREWCRAFT ÄR UTBILDNING, SAMRÅD OCH INGREDIENTER

OM BREWCRAFT®

BrewCraft, det är Brian Schlede. Han har många års erfarenhet som managementkonsult i Hamburg, Mellanöstern och senast i en ledande specialmaltsanläggning. Under denna tid fick han kunskap om maltkvaliteter och produktion, följde köp av maltkorn och introducerade produktspecifik kostnadsredovisning. För maltkunder över hela världen var han ansvarig för inköp av humle, jäst och hjälpmaterial och var samtidigt ansvarig för ett offentligt finansierat maltforskningsprojekt som varade i flera år. Han tyckte om den kreativa utvecklingen av ölmarknaden och öppenheten i bryggerierna, vilket ledde till skapandet av #BestBrewChallenge, världens största samtidiga samhällsbrygg. Den årliga världsomspännande bryggeren samlar bryggerier för att brygga öl runt ett malt-tema samtidigt. Senast deltog 227 bryggerier från 22 länder.

2016 etablerade han sig som en oberoende bryggerileverantör i sitt hemland Hamburg och specialiserade sig också på import av humle från USA. Han levererar kunder i Tyskland såväl som sina säljpartner i hela Europa. Som öl-sommelier har han lagt upp sig att undersöka förändringen i ölarom när det gäller råvaran och bearbetningsprocessen i bryggeriet och under jäsningen. Han gillar att dela denna kunskap med bryggerierna för att producera ännu bättre öl. Med BrewCraft Academin tränar han öl sommeliers i Skandinavien i samarbete med Doemens Genussakademie.